Tin tức giáo dục

Tham gia tổ chức các HĐ thực hành theo quan điểm GD LTLTT

  • Hội thi trang trí sắp xếp lớp
    Vào ngày 15/9/2014 Trường mầm non Sơn Ca 1 tổ chức hội thi trang trí sắp xếp lớp. Qua hội thi đa số cán bộ giáo viên tích cực, nhiệt tình và ...

Trang 1/2
1 2