Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:14 30/03/2020  

Tuần 14 năm 2020
Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/03/2020)

Họp đầu tuần

Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Ba
(31/03/2020)

Trực cơ quan theo lịch phân công

Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Tư
(01/04/2020)

Trực cơ quan theo lịch phân công

Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Năm
(02/04/2020)

Nghỉ giỗ tổ hùng vương

Nghỉ giỗ tổ hùng vương

Thứ Sáu
(03/04/2020)

Trực cơ quan theo lịch phân công

Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Bảy
(04/04/2020)

Trực cơ quan theo lịch phân công

Chủ Nhật
(05/04/2020)