Năm 2021

Cập nhật lúc : 14:34 11/10/2021  

Tuần 41 năm 2021
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/10/2021)

-Nắm tình hình đón trẻ tại các nhóm trẻ (HT)

-Họp trực báo đầu tuần (BGH)

- Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập của Huyện ( HT)

- Lên KH website (PHT)

- Hoàn thành HS phổ cập (Tổ PC)

Thứ Ba
(12/10/2021)

- Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập của Huyện ( HT)

- Hoàn thành HS phổ cập (Tổ PC)

 

 

- Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập của Huyện ( HT)

- Hoàn thành HS phổ cập (Tổ PC)

 

 

Thứ Tư
(13/10/2021)

- Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập của Huyện ( HT)

- Kiểm tra chuyên đề cô Lý (Ban kiểm tra)

 

 

 

- Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập của Huyện ( HT)

 

Thứ Năm
(14/10/2021)

- Nắm tình hình đón trẻ ở các nhóm lớp

 - Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập của Huyện ( HT)

- Kiểm tra chuyên đề cô(Ban kiểm tra)

- Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập của Huyện ( HT)

Thứ Sáu
(15/10/2021)

- Kiểm tra chuyên đề cô Huyền (Ban kiểm tra)

- Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập của Huyện ( HT)

 

- Tham gia đoàn kiểm tra phổ cập của Huyện ( HT)

- Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức HNCĐ 

Thứ Bảy
(16/10/2021)

-Tham gia tổ chức Hội nghị công đoàn đầu năm 

Chủ Nhật
(17/10/2021)