Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên:  Lê Thị Hồng
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  lenguyenhong8232@gmail.com
Điện thoại:  0975844183
Địa chỉ:  Xóm 4 - Tổ dân phố Thạch Bình - Thị trấn Sịa

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 652