Thứ Hai, 30/03/2020

Buổi sáng

Họp đầu tuần

Buổi chiều

Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Ba, 31/03/2020

Buổi sáng

Trực cơ quan theo lịch phân công

Buổi chiều

Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Tư, 01/04/2020

Buổi sáng

Trực cơ quan theo lịch phân công

Buổi chiều

Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Năm, 02/04/2020

Buổi sáng

Nghỉ giỗ tổ hùng vương

Buổi chiều

Nghỉ giỗ tổ hùng vương

Thứ Sáu, 03/04/2020

Buổi sáng

Trực cơ quan theo lịch phân công

Buổi chiều

Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Bảy, 04/04/2020

Buổi sáng

Trực cơ quan theo lịch phân công