Đoàn thể

Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10


Chào mừng kỹ niệm 84 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2014 Công đoàn MN Sơn Ca 1 đã phối hợp với nhà trường tổ chức hội thi " Đoàn viên công đoàn với các trò chơi dân gian".